Szanowni Państwo!

W związku z zaplanowaną rozbudową internetowego węzła dostępowego
Data Center w Oknach Serwisowych (tj. sobota, niedziela w godzinach
0:00-6:00) przypadających w terminach od 2014-05-10 do 2014-06-08 będą
prowadzone prace, które mogą skutkować krótkotrwałymi utrudnieniami w
dostępności Państwa usług z sieci Internet.

Prace polegać będą na modernizacji i rozbudowie rozwiązań AntiDDoS,
firewalli oraz routerów szkieletowych i brzegowych DC.

Dołożymy wszelkich starań aby ograniczenia dostępności Państwa usług z
Internetu były możliwie najkrótsze. Planowane są trzy przerwy, trwające
nie dłużej niż 15 minut, przypadające w terminach 2014-05-24 3:00-5:00,
2014-05-31 3:00-5:00 i 2014-06-07 3:00-5:00.

O zakończeniu prac poinformujemy Państwa oddzielnym komunikatem.

Dear Customers!

Due to planned expansion of Data Center's Internet access
infrastructure we'll be performing maintenance in Service Windows
(Saturday, Sunday 0:00-6:00 UTC+2) between 2014-05-10 and 2014-06-08.
These actions may result in short internet connectivity disruptions for
your services.

Infrastructure expansion will include updates and development of
AntiDDoS systems, firewalls, core and edge routers.

We'll make every effort to make sure that service disruptions were as
short as possible. There are planned three periods, no longer than 15
minutes each, without internet access on 2014-05-24 3:00-5:00,
2014-05-31 3:00-5:00 and 2014-06-07 3:00-5:00 UTC+2.

You'll receive another message upon maintenance completion.


Pozdrawiam Saturday, May 3, 2014« Atrás